Number of the records: 1  

Human Resources and Competitiveness of the Territory

 1. SYS0253140
  LBL
   
  00000naa--22^^^^^---450-
  005
   
  20190417134400.4
  100
   
  $a 20190417a2019łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a eng $d eng
  102
   
  $a CZ
  200
  1-
  $a Human Resources and Competitiveness of the Territory $f Anna Vaňová, Janka Šúrová, Mária Seková
  215
   
  $c Grafy, tab.
  330
   
  $a Poukázanie na význam ľudských zdrojov pre konkurencieschopný rozvoj územia, s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj. Zber údajov zo Slovenska, identifikácia ukazovateľov kvality ľudských zdrojov, porovnanie disparít kvantitatívnym výskumom. Odporúčania, ktoré faktory majú regióny zohľadniť v tvorbe dokumentov pre konkurencieschopnosť.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0253077 $1 011 $a 1212-415X $1 200 1 $a Acta academica karviniensia $e vědecký recenzovaný časopis $v Roč. 19, č. 1 (2019), s. 106-118 $1 210 $a Karviná $c Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta $d 2019
  541
  1-
  $a Ľudské zdroje a konkurencieschopnosť územia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007473 $a zdroje ľudské
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002848 $a konkurencieschopnosť
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005566 $a rozvoj trvalo udržateľný
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005557 $a rozvoj regionálny
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005276 $a regióny
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007080 $a výhody konkurenčné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0061488 $a výskum kvantitatívny
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0063997 $a Vaňová $b Anna $4 070
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0074059 $a Šúrová $b Janka $4 070
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0002831 $a Seková $b Mária $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20190417 $g AACR2