Number of the records: 1  

Vplyv členstva SR v EÚ na výkonnosť ekonomiky a proces konvergencie

 1. SYS0256002
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20190624103628.5
  035
   
  $a 125940 $2 CREPC2
  100
   
  $a 20190611d2019łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo $d slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Vplyv členstva SR v EÚ na výkonnosť ekonomiky a proces konvergencie $d Impact of Slovakia’s EU Membership on Economic Performance and Convergence Process $f Ján Lisý
  301
   
  $a ITMS 26240120032
  330
   
  $a Investície do ľudského kapitálu ako nevyhnutný predpoklad zvyšovania výkonnosti ekonomiky. Verejné výdavky na vzdelávanie vo vybraných krajinách EÚ (2002-2011). Výdavky na vedu a výskum (2006-2016). Racionálna alokácia a efektívne využívanie zdrojov v intenciách technologického rozvoja.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0254413 $1 010 $a 978-80-225-4619-5 $1 200 1 $a Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii $e zborník vedeckých statí $f Marcel Novák a kolektív $g zostavili: Ján Lisý, Ľubomír Darmo, Eva Sirakovová $g recenzenti: Zdenka Poláková, Martin Šustr $b elektronický zdroj $v S. 142-147 CD-ROM $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2019 $1 215 $a CD-ROM 362 s. $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0020723 $a Lisý $b Ján $4 220 $1 702 1 $3 eu_un_auth*0027765 $a Darmo $b Ľubomír $4 220 $1 702 1 $3 eu_un_auth*0063955 $a Sirakovová $b Eva $4 220 $1 702 1 $3 eu_un_auth*0049689 $a Poláková $b Zdenka $4 675 $1 702 1 $3 eu_un_auth*0008847 $a Šustr $b Martin $4 675
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002681 $a kapitál ľudský
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007251 $a vzdelávanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006925 $a veda
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007184 $a výskum
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002102 $a financie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007069 $a výdavky
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005227 $a rast hospodársky
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007088 $a výkonnosť ekonomiky
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002488 $a inovácia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002905 $a konvergencia
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0020723 $a Lisý $b Ján $p EUBFNHKET $4 070 $9 100 $f 1950- $T Katedra ekonomickej teórie FNH
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20190611 $g AACR2