Number of the records: 1  

Remitencie - trendy a efekty

 1. SYS0256050
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20190624110448.6
  035
   
  $a 125955 $2 CREPC2
  100
   
  $a 20190613d2019łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo $d slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Remitencie - trendy a efekty $d Remittances - Trends and Effects $f Katarína Mertanová
  301
   
  $a VEGA 1/0393/16
  301
   
  $a ITMS 26240120032
  330
   
  $a Súčasné trendy v remitenciách. Vývoj tokov remitencií do rozvojových krajín. Cieľové krajiny remitencií. Krajiny, v ktorých majú remitencie najvyšší podiel na HDP. Krajiny, z ktorých odchádza najviac remitencií. Koridory, cez ktoré prechádza najväčší objem remitencií. Efekty remitencií v rozvojových krajinách. Ekonomické riziká migrácie a remitenicií. Faktory, ktoré ovplyvňujú efekty remitencií.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0254413 $1 010 $a 978-80-225-4619-5 $1 200 1 $a Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii $e zborník vedeckých statí $f Marcel Novák a kolektív $g zostavili: Ján Lisý, Ľubomír Darmo, Eva Sirakovová $g recenzenti: Zdenka Poláková, Martin Šustr $b elektronický zdroj $v S. 192-200 CD-ROM $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2019 $1 215 $a CD-ROM 362 s. $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0020723 $a Lisý $b Ján $4 220 $1 702 1 $3 eu_un_auth*0027765 $a Darmo $b Ľubomír $4 220 $1 702 1 $3 eu_un_auth*0063955 $a Sirakovová $b Eva $4 220 $1 702 1 $3 eu_un_auth*0049689 $a Poláková $b Zdenka $4 675 $1 702 1 $3 eu_un_auth*0008847 $a Šustr $b Martin $4 675
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004720 $a práca v zahraničí
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003353 $a migrácia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004345 $a pohyb síl pracovných medzinárodný
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0036805 $a remitencie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006818 $a únik mozgov
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001573 $a dane
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004514 $a poplatky
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002955 $a krajiny rozvojové
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002956 $a krajiny vyspelé
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001471 $a chudoba
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0064356 $a Mertanová $b Katarína $p EUBFNHKET $4 070 $9 100 $f 1995- $q I $T Katedra ekonomickej teórie FNH
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20190613 $g AACR2