Number of the records: 1  

Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí

 1. SYSc140344
  LBL
   
  03434nam^^2200757^^^450
  005
   
  20160425095841.2
  010
   
  $a 80-225-1589-2
  100
   
  $a 20021205d2002 m y0sloc0103 ba
  101
  0-
  $a slo $a eng $a cze
  102
   
  $a SK
  105
   
  $a $ $ 1
  106
   
  $a r
  200
  1-
  $a Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí $d Quantitative methods in economy and business - methodology and practice in the new millenium $e 8. medzinárodná konferencia $e zborník $e Bratislava, 18.-20. september 2002 $f editor: Marian Reiff $z eng
  210
   
  $a Bratislava $c Vydavateľstvo Ekonóm $d 2002
  215
   
  $a 661 s. $c diagr., grafy, sch., tab.
  320
   
  $a Bibliogr. odkazy.
  610
  1-
  $a metódy ekonomicko-matematické $9 eu_un_auth*h0003307
  610
  1-
  $a modelovanie $9 eu_un_auth*h0003392
  610
  1-
  $a modelovanie matematické $9 eu_un_auth*h0003395
  610
  1-
  $a systémy informačné $9 eu_un_auth*h0006187
  610
  1-
  $a systémy databázové $9 eu_un_auth*h0006180
  610
  1-
  $a obchod elektronický $9 eu_un_auth*h0003777
  610
  1-
  $a informatizácia $9 eu_un_auth*h0002459
  610
  1-
  $a účtovníctvo $9 eu_un_auth*h0006756
  610
  1-
  $a Európska únia $9 eu_un_auth*h0002048
  610
  1-
  $a Česko $9 eu_un_auth*h0001544
  610
  1-
  $a Slovensko $9 eu_un_auth*h0005739
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0005759 $a kontroling
  610
  1-
  $a Chorvátsko $9 eu_un_auth*h0001468
  610
  1-
  $a predpisy daňové $9 eu_un_auth*h0004820
  610
  1-
  $a účtovníctvo manažérske $9 eu_un_auth*h0006764
  610
  1-
  $a účtovníctvo finančné $9 eu_un_auth*h0006761
  610
  1-
  $a štatistika $9 eu_un_auth*h0006284
  610
  1-
  $a matematika poistná $9 eu_un_auth*h0003236
  610
  1-
  $a cash flow $9 eu_un_auth*h0001358
  610
  1-
  $a výskum operačný $9 eu_un_auth*h0007192
  610
  1-
  $a logistika $9 eu_un_auth*h0003127
  610
  1-
  $a ekonometria $9 eu_un_auth*h0001948
  610
  1-
  $a modely ekonometrické $9 eu_un_auth*h0003406
  610
  1-
  $a modely ekonomické $9 eu_un_auth*h0003407
  610
  1-
  $a modely rovnováhy $9 eu_un_auth*h0003444
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006224 $a systémy znalostné
  675
   
  $a 330.4 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000077 $x Matematická ekonómia
  702
  -1
  $3 eu_un_auth*p0072613 $a Reiff $b Marian $f 1978- $p EUBFHIKOV $T Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  710
  12
  $3 eu_un_auth*0016251 $a Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní $b Medzinárodná konferencia $d 8. $e Bratislava, Slovensko $f 18.-20.9.2002 $4 070
  712
  02
  $3 eu_un_auth*k0001142 $a Ekonomická univerzita v Bratislave $b Fakulta hospodárskej informatiky $c (Bratislava, Slovensko) $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20021205 $g AACR2

Number of the records: 1