Number of the records: 1  

Teoretické východiská dynamiky poznatkov v ragionálnych ekonomikách

 1. SYS0103628
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130133525.9
  100
   
  $a 20091006a2008łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Teoretické východiská dynamiky poznatkov v ragionálnych ekonomikách $f Tomáš Černěnko
  215
   
  $c Graf.
  320
   
  $a Res. slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Neustále narastajúca a zvyšujúca schopnosť a dostupnosť poznatkov vo všetkých vedných disciplínach. Proces vytvárania, zdieľania a využívania poznatkov nazývame dynamika poznatkov. Náklady a tvorba nových poznatkov v konkurenčnom prostredí. Možnosti zdieľania nákladov na výskum a vývoj s ostatnými aktérmi trhu.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0101155 $1 010 $a 978-80-225-2659-3 $1 200 1 $a Generácia 2008 $b elektronický zdroj $e medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov $e elektronický zborník príspevkov : Bratislava 26. november 2008 $f spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Zuzana Brinčíková $v S. 1-8 $1 210 $a Bratislava $c [Národohospodárska fakulta EU] $d 2008 $1 215 $a CD-ROM
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0003165 $a dynamika ekonomiky
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001954 $a ekonomika regionálna
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003165 $a makroekonomika
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003355 $a mikroekonomika
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002519 $a interakcia ekonomická
  675
   
  $a 330.3 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000067 $x Dynamika národného hospodárstva. Ekonomický pohyb
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0018002 $a Černěnko $b Tomáš $f 1981- $p EUBFNHKVR $9 5 $4 070 $T Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0007519 $a Šuranová $b Jana $f 1980- $p EUBFNHKVR $9 95 $4 070 $T Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20091006 $g AACR2