Number of the records: 1  

Multikriteriálne hodnotenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky

 1. SYS0105669
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130133602.7
  100
   
  $a 20091103a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Multikriteriálne hodnotenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky $f Viktória Bobáková
  215
   
  $c Tab.
  301
   
  $a VEGA 1/0667/08
  320
   
  $a Res. angl. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Podpora inovačného rozvoja na Slovensku. Výdavky na výskum a vývoj v rokoch 2002-2008. Inovačná výkonnosť ekonomiky. Indikátory inovačných inputov a outputov 2007. Inovácie si nevyhnutne vyžadujú štátnu pomoc a podporu tak, ako je to v ostatných priemyselne vyspelých krajinách.
  463
  -1
  $1 010 $a 978-80-553-0247-8 $1 200 1 $a Fiškálna decentralizácia a uplatňovanie funkcií verejných financií na obecnej a regionálnej úrovni I $e zborník z vedeckej konferencie : Košice, 28. september 2009 $g Recenzenti: Emília Jakubíková a kol. $v S. 9-15 $1 210 $a Košice $c Technická univerzita, Ekonomická fakulta $d 2009
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002488 $a inovácia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007088 $a výkonnosť ekonomiky
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007069 $a výdavky
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006925 $a veda
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007184 $a výskum
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  675
   
  $a 330.3 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000067 $x Dynamika národného hospodárstva. Ekonomický pohyb
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0029323 $a Bobáková $b Viktória $f 1953- $p EUBPHFKUF $9 100 $4 070 $T Katedra účtovníctva a financií PHF
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20091103 $g AACR2