Number of the records: 1  

Analýza subsystému minimálnych tokov

 1. SYS0108345
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130133615.2
  100
   
  $a 20100108a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Analýza subsystému minimálnych tokov $f Daniela Rumpelová
  215
   
  $c Obr., tab.
  301
   
  $a VEGA 229
  320
   
  $a Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Prostredníctvom rozšírenej štruktúrnej analýzy slovenskej ekonomiky sa autorka snažila identifikovať kľúčové odvetvia, ktoré ovplyvňujú a v najbližších rokoch majú tendenciu naďalej ovplyvňovať ekonomickú výkonnosť Slovenska. Základným štatistickým aparátom potrebným k analýze kľúčových odvetví boli Input-output tabuľky. Medzi ďalšie vstupné údaje potrebné na hĺbkovú analýzu patrili aj výdavky na vedu a výskum v odvetvovom členení. Prostredníctvom daných údajov bola zostrojená matica technologických tokov, z ktorej je možné následne zistiť, ako výdavky na výskum a vývoj využíva samotný sektor, alebo ostatné sektory a to priamymi alebo nepriamymi medziodvetvovými vzťahmi. Taktiež príjemcov a dodávateľov technológií, medziodvetvové spillover efekty, backward a forward linkages slovenskej ekonomiky.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0107051 $1 010 $a 978-80-225-2822-1 $1 200 1 $a Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne $b elektronický zdroj $e elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie $e Bratislava, 5.-6. november 2009 $f spracovali: Martin Novák, Marcel Novák $v S. [1-6] $1 210 $a Bratislava $c Katedra ekonomickej teórie NHF EU $d 2009 $1 215 $a CD-ROM
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0003167 $a odvetvia činnosti ekonomickej
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007088 $a výkonnosť ekonomiky
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001105 $a analýza štruktúrna
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006593 $a transfer technológie
  675
   
  $a 330.3 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000067 $x Dynamika národného hospodárstva. Ekonomický pohyb
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0011805 $a Rumpelová $b Daniela $f 1982- $p EUBFNHKHP $9 100 $4 070 $T Katedra hospodárskej politiky FNH
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100108 $g AACR2