Number of the records: 1  

The Czech treasury yield curve from 1999 to the present

 1. SYS0127184
  LBL
   
  00000naa--22^^^^^---450-
  005
   
  20170718083415.6
  100
   
  $a 20110325a2010łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a eng $d eng
  102
   
  $a CZ
  200
  1-
  $a <The> Czech treasury yield curve from 1999 to the present $f Kamil Kladívko
  215
   
  $c Graf., tab., vzorce
  320
   
  $a Res. angl., Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Odhad českej výnosovej krivky na základe použitia parametrického modelu Nelson-Siegel. Štátne dlhopisy a výnosová krivka. Dopad finančnej krízy na vývoj českej výnosovej krivky. Spotové, forwardové a swapové sadzby.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0123412 $1 011 $a 0015-1920 $1 200 1 $a Finance a úvěr $e Czech journal of economics and finance $v Roč. 60, č. 4 (2010), s. 307 - 335 $1 210 $a Praha $c UK Praha, Fakulta sociálních věd $d 2010
  541
  1-
  $a Česká výnosová krivka od roku 1999 do súčasnosti
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006608 $a trh finančný
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007100 $a výnosnosť
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003399 $a modely analytické ekonometrické
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001735 $a dlhopisy štátne
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005883 $a spot
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002190 $a forwardy
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006167 $a swap
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001544 $a Česko
  675
   
  $a 519.86 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000244 $x Teória ekonomicko-matematických modelov
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0037638 $a Kladívko $b Kamil $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20110325 $g AACR2