Number of the records: 1  

Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ - nové výzvy pre hospodársku politiku

 1. SYS0172168
  LBL
   
  00000nam--22^^^^^---450-
  005
   
  20181203151349.5
  100
   
  $a 20130621d2010łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  106
   
  $a r
  200
  1-
  $a Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ - nové výzvy pre hospodársku politiku $e správa o výsledkoch riešenia projektu a záznam z oponentského konania projektu MVP : projekt mladých vedeckých pracovníkov č. 2315017 : [doba riešenia 2009 - 2010] $f zodpovedný riešiteľ Martin Lábaj
  210
   
  $a Bratislava $d 2010
  215
   
  $a [14 s.]
  301
   
  $a MVP 2315017.
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007088 $a výkonnosť ekonomiky
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002498 $a integrácia ekonomická
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004433 $a politika hospodárska
  675
   
  $a 330.3 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000067 $x Dynamika národného hospodárstva. Ekonomický pohyb
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0007531 $a Lábaj $b Martin $f 1982- $p EUBFNHKHP $4 070 $T Katedra hospodárskej politiky FNH
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0011776 $a Dičér $b Marián $f 1983- $p EUBFNHKHP $4 070 $T Katedra hospodárskej politiky FNH
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0020639 $a Fülöp $b Peter $f 1984- $p EUBFNHKHP $4 070 $T Katedra hospodárskej politiky FNH
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0016106 $a Kováčiková $b Petra $4 070
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0011805 $a Rumpelová $b Daniela $f 1982- $p EUBFNHKHP $4 070 $T Katedra hospodárskej politiky FNH
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0027473 $a Silanič $b Peter $f 1984- $p EUBFNHKHP $4 070 $T Katedra hospodárskej politiky FNH
  702
  -1
  $3 eu_un_auth*0001708 $a Frank $b Karol $4 555
  702
  -1
  $3 eu_un_auth*p0029384 $a Fifeková $b Elena $f 1953- $p EUBFNHKHP $4 555 $T Katedra hospodárskej politiky FNH
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20130621 $g AACR2
  830
   
  $a Nevykazuje sa na MŠ SR.