Number of the records: 1  

Impact of expenditure on research and development on indicators of economic performance of the V4 Countries in comparison with other countries of the European Union

 1. SYS0199296
  LBL
   
  00000nla--22^^^^^---450-
  005
   
  20181130134844.4
  017
  70
  $2 DOI
  100
   
  $a 20150325d2014łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a eng $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Impact of expenditure on research and development on indicators of economic performance of the V4 Countries in comparison with other countries of the European Union $f Marek Andrejkovič, Daniela Hricová
  215
   
  $c Obr., tab., vzorce
  301
   
  $a VEGA 1/0519/12
  320
   
  $a Res. angl. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Význam výdavkov na výskum a vývoj a význam tohto odvetvia v rámci národného hospodárstva a ich porovnanie v rámci každej z krajín V4 s ohľadom na ďalšie významné krajiny Európskej únie.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0199239 $1 010 $a 978-80-225-3992-0 $1 200 1 $a Financie a riziko 2014 $b elektronický zdroj $e zborník príspevkov zo XVI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. november 2014, Bratislava, Slovensko : časť 2 $d Finance and risk 2014 : proceedings of the 16th international scientific conference : 24. - 25. november 2014, Bratislava, Slovak Republic : vol. 2 $z eng $f zostavovateľské práce/editors: Marek Niňaj, Miroslava Záhumenská $g recenzenti/reviewers: Martin Alexy, Kornélia Beličková ... [et al.] $v S. 6-14 CD-ROM $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2014 $1 215 $a CD-ROM [201 s., 10,05 AH] $1 702 1 $3 eu_un_auth*0049745 $a Niňaj $b Marek $4 340 $1 702 1 $3 eu_un_auth*0039547 $a Záhumenská $b Miroslava $4 340 $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0056025 $a Alexy $b Martin $4 675 $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0021770 $a Beličková $b Kornélia $4 675 $1 710 12 $a Financie a riziko 2014 $b Medzinárodná vedecká konferencia $d 16. $e Bratislava, Slovensko $f 24.-25.11.2014
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002048 $a Európska únia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0011475 $a Vyšehradská štvorka
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007184 $a výskum
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007221 $a vývoj
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002123 $a financovanie výskumu a vývoja
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001940 $a efektívnosť výskumu
  675
   
  $a 001.891/.892 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000005 $x Výskum. Vývoj
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0014120 $a Andrejkovič $b Marek $p EUBPHFKKM $4 070 $f 1983- $9 50 $T Katedra kvantitatívnych metód PHF
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0058399 $a Hricová $b Daniela $4 070 $9 50
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20150325 $g AACR2