Number of the records: 1  

Metódy výučby personálneho manažmentu z pohľadu tvorivo-humanistickej koncepcie

 1. SYS0240712
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20190503124232.7
  035
   
  $a 51488 $2 CREPC2
  100
   
  $a 20180227d2018łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Metódy výučby personálneho manažmentu z pohľadu tvorivo-humanistickej koncepcie $d Teaching Methods of Human Resources Management from the Point of View of the Creative-Humanistic Concept $f Natália Tarišková
  301
   
  $a VEGA 1/0609/16
  330
   
  $a Koncepcia tvorivo-humanistickej výchovy ako základné východisko nového poňatia vzdelávania (THV systém). Model rozvoja psychických funkcií a procesov osobnosti v systéme THV. Stratégie rozvoja osobnosti. Východiská dlhodobého zámeru rozvoja vysokých škôl na obdobie 2011-2015 s výhľadom do roku 2019. Dlhodobý zámer rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie 2011-2015 s výhľadom do roku 2019. Dlhodobý zámer rozvoja Fakulty podnikového manažmentu.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0240579 $1 010 $a 978-80-225-4480-1 $1 200 1 $a Skúmanie koncepcií systémov riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu na špecifiká biznis modelov súčasných konkurencieschopných organizácií európskeho hospodárskeho priestoru $e [recenzovaný zborník vedeckých statí] $f redakčné a zostaviteľské práce: Zuzana Joniaková $g vedeckí recenzenti: Nadežda Jankelová, Eliška Záležáková $v S. 50-69 $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2018 $1 215 $a 78 s. [4,1 AH] $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0048716 $a Joniaková $b Zuzana $4 220 $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0066953 $a Jankelová $b Nadežda $4 675 $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0049064 $a Záležáková $b Eliška $4 675
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0001594 $a vzdelávanie vysokoškolské
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006727 $a univerzity
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0050013 $a fakulty
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001960 $a ekonómia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003196 $a manažment personálny
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007044 $a vyučovanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007065 $a výchova
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0043940 $a Tarišková $b Natália $p EUBFPMKPM $4 070 $9 100 $f 1973- $T Katedra manažmentu FPM
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20180227 $g AACR2