Number of the records: 1  

Objektivita ako bazálny predpoklad realizácie podnikateľskej analýzy

 1. SYS0241308
  LBL
   
  00000naa--22^^^^^---450-
  005
   
  20180410102149.9
  100
   
  $a 20180320a2017łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Objektivita ako bazálny predpoklad realizácie podnikateľskej analýzy $f Michal Levický, Denisa Gajdová
  215
   
  $c Obr.
  330
   
  $a Na to, aby bola podnikateľská analýza vykonaná správne, mala by spĺňať určité zásady. Jednou zo základných zásad podnikateľskej analýzy, ale i analýzy všeobecne, je zásada objektívnosti. V praxi sa však mnohokrát stretávamie so situáciou, že výsledky analýzy sú viac či menej skreslené, a to z dôvodu, že v niektorej z častí vykonávaného rozboru bola otázka objektivity podcenená. Analýza je vykonávaná vždy s určitým cieľom. Obvykle má poskytnúť informácie, ktoré majú následne slúžiť ako vstup do rozhodovacieho procesu. Ak sa jedná o rozhodovanie strategického charakteru, podcenenie zásady objektívnosti môže mať za následok vznik nepriaznivých zmien v dlhodobom horizonte
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0241838 $1 011 $a 1337-2955 $1 200 1 $a Verejná správa a regionálny rozvoj $e ekonómia a manažment $d Public administration and regional development $v Roč. 13, č. 2 (december 2017), s. 29-32 $1 210 $a Bratislava $c Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave $d 2017
  541
  1-
  $a Objectivity as the Basic Assumption of the Business Analysis
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001109 $a analýzy
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005150 $a prostredie podnikateľské
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005033 $a procesy rozhodovacie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005218 $a rady časové
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004404 $a pojmy
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0061457 $a Levický $b Michal $4 070 $9 50
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0023949 $a Gajdová $b Denisa $p EUBFPMKPO $4 070 $f 1977- $9 50 $T Katedra podnikovohospodárska FPM
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20180320 $g AACR2
  830
   
  $a Autorka si uvádza pracovisko Vysoká škola ekonómie a manažmentu verenej správy v Bratislave, nevykazuje sa na MŠ