Number of the records: 1  

Die Zukunft der deutschen Sprache und der Zweigarbeit in der Slowakei

 1. SYS0243168
  LBL
   
  00000naa--22^^^^^---450-
  005
   
  20190503124736.0
  035
   
  $a 59073 $2 CREPC2
  100
   
  $a 20180525a2018łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a ger $d ger
  102
   
  $a DE
  200
  1-
  $a <Die> Zukunft der deutschen Sprache und der Zweigarbeit in der Slowakei $f Lívia Adamcová
  330
   
  $a Spätný pohľad na prácu pobočky jazykovednej spoločnosti, ako aj otázky súčasného a budúceho postavenia nemeckého jazyka na Slovensku. Obzvlášť perspektíva do budúcnosti je dôležitá, pretože situácia na Slovensku je podobná ako v ostatných východoeurópskych a južných krajinách Európy - už dávno neplatí, že nemecký jazyk je najvyhľadávanejším cudzím jazykom. Na prvom mieste je anglický jazyk, ktorý bol súčasne určený povinne ako prvý cudzí jazyk.
  463
  -1
  $1 011 $a 0038-8459 $1 200 1 $a Der Sprachdienst $e Gesellschaft für deutsche Sprache [GfdS] $v Jg. 62, nr. 2 (2018), s. 80-83 $1 210 $a Wiesbaden $c Drucktechnik & Verlag $d 2018
  541
  1-
  $a Budúcnosť nemeckého jazyka a práca v pobočke jazykovednej spoločnosti na Slovensku
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002598 $a jazyky cudzie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003646 $a nemčina
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0005869 $a vzťahy medzinárodné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006253 $a školstvo
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007044 $a vyučovanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007221 $a vývoj
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005128 $a projekty
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0016253 $a Adamcová $b Lívia $p EUBFAJKJT $4 070 $9 100 $f 1950- $r 0,2 $T Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20180525 $g AACR2