Number of the records: 1  

Sprache Als Komplexes Gebilde – Theoretisch Und Angewandt

 1. SYS0243723
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20190503124536.7
  035
   
  $a 60424 $2 CREPC2
  100
   
  $a 20180530d2018łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a ger $d ger $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Sprache Als Komplexes Gebilde – Theoretisch Und Angewandt $d Language As a Complex Entity – Theoretical and Applied $f Lívia Adamcová $z eng
  330
   
  $a Dôležité tendencie súčasného nemeckého jazyka. Základné koncepcie jazyka zo synchrónneho hľadiska. Vplyv na jazykové zručnosti študentov nemeckého jazyka.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0243129 $1 010 $a 978-80-225-4492-4 $1 200 1 $a Cudzie jazyky v premenách času VIII $b elektronický zdroj $e recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava] $d Foreign Languages in Changing Times VIII : Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference $g zostavovateľ/editor: Roman Kvapil $g recenzenti: Helena Šajgalíková ... [et al.] $z eng $v S. 28-39 CD-ROM $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2018 $1 215 $a CD-ROM [627 s., 32 AH] $1 702 1 $3 eu_un_auth*0037227 $a Kvapil $b Roman $4 220 $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0063320 $a Šajgalíková $b Helena $4 675 $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0038477 $a Spišiaková $b Mária $4 675 $1 710 12 $a Cudzie jazyky v premenách času $b Medzinárodná vedecká konferencia $d 8. $e Bratislava, Slovensko $f 10.11.2017
  541
  1-
  $a Jazyk ako komplexná entita – teoretická a aplikovaná
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002596 $a jazykoveda
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002598 $a jazyky cudzie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003646 $a nemčina
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002797 $a kompetencie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007044 $a vyučovanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005669 $a sémantika
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006173 $a syntax
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0058586 $a morfológia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002808 $a komunikácia
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0016253 $a Adamcová $b Lívia $p EUBFAJKJT $4 070 $9 100 $f 1950- $T Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20180530 $g AACR2
  T85
   
  $x existuji fulltexy
Number of the records: 1