Number of the records: 1  

Practical Implementation of Improving Students' Knowledge of Cloud Computing

 1. SYS0247805
  LBL
   
  00000nla--22^^^^^---450-
  005
   
  20190503123815.6
  017
  70
  $2 DOI
  035
   
  $a 73023 $2 CREPC2
  100
   
  $a 20180919d2018łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a eng $d eng $d kaz $d rus
  102
   
  $a KZ
  200
  1-
  $a Practical Implementation of Improving Students' Knowledge of Cloud Computing $f A.K. Sadvakassova, M. Serik, J. Kultan
  303
   
  $a Popis urobený: 19.9.2018
  330
   
  $a Definícia cloud computingu. Výhody a nevýhody cloud computingu (CC) vo vzdelávaní. Štyri modely implementácie CC: úložisko ako služba (storage as a service), softvér ako služba (software as a service), platforma ako služba (platform as a service), infraštruktúra ako služba (infrastructure as a service). Vzdelávací cloud (obrazovateľnoje oblako) ako príklad ruskej vzdelávacej cloudovej platformy (http://ooblako.ru/). Skúsenosti s využívaním CC pri výučbe na Eurázijskej národnej univerzite L. N. Gumileva v Kazachstane - napríklad pri výučbe programovania budúcich učiteľov počítačovej vedy.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0247689 $1 011 $a 2073-333X $1 200 1 $a Science and Life of Kazakhstan $v No. 60 (2018), pp. 19-24 online $1 210 $a Kazakhstan $c Public Foundation
  541
  1-
  $a Praktická implementácia výučby študentských vedomostí o cloud computingu
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004246 $a počítače
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0053079 $a cloud computing
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006433 $a technológie informačné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006434 $a technológie komunikačné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007251 $a vzdelávanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0002968 $a vzdelávanie elektronické
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007252 $a vzdelávanie dištančné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005078 $a programovanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006693 $a učitelia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007044 $a vyučovanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007220 $a výučba vedecká
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006350 $a študenti
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006727 $a univerzity
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002727 $a Kazachstan
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005598 $a Rusko
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0072645 $a Sadvakassova $b A. K. $4 070 $9 33
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0070600 $a Serik $b M. $4 070 $9 33
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0010912 $a Kultan $b Jaroslav $p EUBFHIKAI $4 070 $9 34 $f 1960- $T Katedra aplikovanej informatiky FHI
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20180919 $g AACR2