Number of the records: 1  

Pedagogical Innovation of French Language Teaching as a Tool for Educating Managers in the Context of Internationalization

 1. SYS0247983
  LBL
   
  00000nla--22^^^^^---450-
  005
   
  20190503123819.9
  017
  70
  $a 10.2478/joim-2018-0010 $2 DOI
  035
   
  $a 78850 $2 CREPC2
  100
   
  $a 20180928d2018łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a eng $d eng
  102
   
  $a PL
  200
  1-
  $a Pedagogical Innovation of French Language Teaching as a Tool for Educating Managers in the Context of Internationalization $f Ján Strelinger, Pavol Kita, Jaroslav Kita, Veronika Kitová Mazalánová, Ferdinand Daňo
  303
   
  $a Popis urobený: 28.9.2018
  330
   
  $a Charakteristika pedagogickej inovácie v kontexte internacionalizácie vzdelávania francúzskeho jazyka na príklade medzinárodného študijného programu vo francúzskom jazyku - Obchodný manažment na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave a testovanie jeho atraktívnosti z hľadiska vzťahu medzi študentami a vzdelávaciou inštitúciou.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0247953 $1 011 $a 2543-831X $1 011 $a 2543-831X $1 200 1 $a Journal of Intercultural Management $v Vol. 10, no. 2 (2018), pp. 71-97 online $1 210 $a Łódź $c Społeczna Akademia Nauk
  541
  1-
  $a Pedagogická inovácia výučby francúzskeho jazyka ako nástroja vzdelávania manažérov v kontexte internacionalizácie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007251 $a vzdelávanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0001594 $a vzdelávanie vysokoškolské
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005118 $a programy študijné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002196 $a francúzština
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0062382 $a inovácie sociálne
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007044 $a vyučovanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0070090 $a inovácie technologické
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006350 $a študenti
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001926 $a efektívnosť inovácií
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0027007 $a Strelinger $b Ján $p EUBFAJKAJ $4 070 $9 20 $f 1964- $T Katedra anglického jazyka FAJ
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*p0066280 $a Kita $b Pavol $p EUBOBFKMA $4 070 $9 20 $f 1977- $T Katedra marketingu OBF
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*p0048734 $a Kita $b Jaroslav $p EUBOBFKMA $4 070 $9 20 $f 1949- $T Katedra marketingu OBF
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0061069 $a Kitová Mazalánová $b Veronika $4 070 $9 20
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*p0028955 $a Daňo $b Ferdinand $p EUBOBFKMA $4 070 $f 1959- $9 20 $T Katedra marketingu OBF
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20180928 $g AACR2
  T85
   
  $x existuji fulltexy
Number of the records: 1