Number of the records: 1  

Vplyv novej legislatívy o ochrane osobných údajov na zákon o slobode informácií

 1. SYS0248129
  LBL
   
  00000naa--22^^^^^---450-
  005
   
  20181008111049.6
  100
   
  $a 20181008a2018łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Vplyv novej legislatívy o ochrane osobných údajov na zákon o slobode informácií $f Tatiana Mičudová
  330
   
  $a Právo na slobodný prístup k informáciám patrí medzi základné ústavné práva. Vychádza u ustanovenia Článku 26 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky, ktoré garantuje právo na informácie. Za účelom realizácie ústavného práva na slobodný prístup k informáciám bol v roku 2000 vydaný zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z.n.p.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0248096 $1 011 $a 1337-7523 $1 200 1 $a Právo pre ROPO a obce v praxi $e mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce $v Roč. 11, č. 9 (2018), s. 7-11 $1 210 $a Bratislava $c Wolters Kluwer $d 2018
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007394 $a zákony
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003752 $a novelizácia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003882 $a ochrana informácií
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003908 $a ochrana údajov osobných
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0035027 $a Mičudová $b Tatiana $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20181008 $g AACR2