Number of the records: 1  

Innovative Vorgehensweisen im Fremdsprachenunterricht an den Hochschulen in der Slowakei

 1. SYS0248235
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20200605075959.8
  035
   
  $a 86143 $2 CREPC2
  100
   
  $a 20181012d2018łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a ger $d eng
  102
   
  $a DE
  200
  1-
  $a Innovative Vorgehensweisen im Fremdsprachenunterricht an den Hochschulen in der Slowakei $f Daniela Breveníková, Katarína Seresová
  330
   
  $a Skúsenosti a pozorovania autorov pri aplikácii moderných metód výučby angličtiny ako cudzieho jazyka na Ekonomickej univerzite v Bratislave a na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Prezentácia inovačných prístupov ako je napríklad vyučovanie založené na spolupráci, projektové vzdelávanie a metóda prípadovej štúdie.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0248190 $1 010 $a 978-3-339-10292-8 $1 200 1 $a Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht $f Katarína Seresová (Hrsg.) $g Gutachter: Irena Zavrl, Radoslav Štefančík $v S. 11-22 $1 210 $a Hamburg $c Verlag Dr. Kovač $d 2018 $1 215 $a 177 s. [10,11 AH] $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0048744 $a Seresová $b Katarína $4 340 $1 702 1 $3 eu_un_auth*0057401 $a Zavrl $b Irena $4 675 $1 702 1 $3 eu_un_auth*0043592 $a Štefančík $b Radoslav $4 675
  541
  1-
  $a Inovatívne prístupy vo vyučovaní cudzích jazykov na vysokých školách na Slovensku
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002598 $a jazyky cudzie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001113 $a angličtina
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007044 $a vyučovanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006261 $a školy vysoké
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0002941 $a didaktika
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003291 $a metodika
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003466 $a modernizácia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006357 $a štúdie prípadové
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0020400 $a Breveníková $b Daniela $p EUBFAJKJT $4 070 $9 50 $f 1947- $T Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*p0048744 $a Seresová $b Katarína $p EUBFAJKJT $4 070 $9 50 $f 1967- $T Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20181012 $g AACR2
  T85
   
  $x existuji fulltexy
Number of the records: 1