Number of the records: 1  

Interkulturelle Kompetenz in Lehre und Praxis (Am Beispiel eines selbsterstellten authentischen Textes mit festen Redewendungen)

 1. SYS0248372
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20190503124214.0
  035
   
  $a 86171 $2 CREPC2
  100
   
  $a 20181018d2018łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a ger $d eng
  102
   
  $a DE
  200
  1-
  $a Interkulturelle Kompetenz in Lehre und Praxis (Am Beispiel eines selbsterstellten authentischen Textes mit festen Redewendungen) $f Danuša Lišková, Jana Pospíšilová
  330
   
  $a Cieľom tohto príspevku je zdôrazniť význam medzikultúrnej kompetencie a frazeológie v Európe vo výučbe nemeckého jazyka s osobitnou pozornosťou na zážitkové učenie. Prostredníctvom autentickej poviedky autorky skombinovali interkulturalitu a frazeológiu a zdôraznili využitie tohto typu textu vo vyučovaní cudzích jazykov.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0248190 $1 010 $a 978-3-339-10292-8 $1 200 1 $a Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht $f Katarína Seresová (Hrsg.) $g Gutachter: Irena Zavrl, Radoslav Štefančík $v S. 107-116 $1 210 $a Hamburg $c Verlag Dr. Kovač $d 2018 $1 215 $a 177 s. [10,11 AH] $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0048744 $a Seresová $b Katarína $4 340 $1 702 1 $3 eu_un_auth*0057401 $a Zavrl $b Irena $4 675 $1 702 1 $3 eu_un_auth*0043592 $a Štefančík $b Radoslav $4 675
  541
  1-
  $a Medzikultúrna kompetencia vo výučbe a praxi (na príklade vlastného textu s pevnými slovnými spojeniami)
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0002941 $a didaktika
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002598 $a jazyky cudzie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007044 $a vyučovanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003108 $a literatúra
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0034850 $a frazeológia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002980 $a kultúra
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0065494 $a vzťahy interkultúrne
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0048967 $a Lišková $b Danuša $p EUBFAJKJT $4 070 $9 50 $f 1945- $T Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*p0029422 $a Pospíšilová $b Jana $p EUBFAJKJT $4 070 $9 50 $f 1950- $T Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20181018 $g AACR2