Number of the records: 1  

Das Thema „Kultur” im IKK-Unterricht mit Hilfe von Mind Maps

 1. SYS0248374
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20191001105453.1
  035
   
  $a 86177 $2 CREPC2
  100
   
  $a 20181018d2018łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a ger $d eng
  102
   
  $a DE
  200
  1-
  $a <Das> Thema „Kultur” im IKK-Unterricht mit Hilfe von Mind Maps $f Jana Kucharová, Ingrid Kunovská
  330
   
  $a Príklad riešenia témy kultúry vo vyučovaní interkultúrnej komunikácii prostredníctvom myšlienkových máp. Po formulácii učebných cieľov sú definované základné pojmy a stručne sú tiež predstavené myšlienkové mapy a ich použitie.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0248190 $1 010 $a 978-3-339-10292-8 $1 200 1 $a Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht $f Katarína Seresová (Hrsg.) $g Gutachter: Irena Zavrl, Radoslav Štefančík $v S. 117-125 $1 210 $a Hamburg $c Verlag Dr. Kovač $d 2018 $1 215 $a 177 s. [10,11 AH] $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0048744 $a Seresová $b Katarína $4 340 $1 702 1 $3 eu_un_auth*0057401 $a Zavrl $b Irena $4 675 $1 702 1 $3 eu_un_auth*0043592 $a Štefančík $b Radoslav $4 675
  541
  1-
  $a Téma kultúra vo výučbe interkultúrnej komunikácie pomocou Mind Maps
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0065494 $a vzťahy interkultúrne
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002598 $a jazyky cudzie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002980 $a kultúra
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007044 $a vyučovanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0048954 $a komunikácia interkultúrna
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0036009 $a Kucharová $b Jana $p EUBFAJKNJ $4 070 $9 50 $f 1981- $T Katedra nemeckého jazyka FAJ
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*p0066984 $a Kunovská $b Ingrid $p EUBFAJKNJ $4 070 $9 50 $f 1976- $T Katedra nemeckého jazyka FAJ
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20181018 $g AACR2
  T85
   
  $x existuji fulltexy
Number of the records: 1