Number of the records: 1  

Slovenčina ako cudzí jazyk

 1. SYS0250216
  LBL
   
  00000nlm--22^^^^----450-
  005
   
  20190926122432.3
  010
   
  $a 978-80-565-1440-5
  017
  70
  $2 DOI
  035
   
  $a 97693 $2 CREPC2
  100
   
  $a 20190117$2018łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Slovenčina ako cudzí jazyk $b elektronický zdroj $e príručka pre učiteľov $f Roman Kvapil a kolektív $g recenzenti: Mária Spišiaková, Viera Karovičová
  205
   
  $a 1. vydanie
  210
   
  $a Bratislava $c Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave $d 2018
  215
   
  $a 65 s. [7,68 AH] $9 7,68
  303
   
  $a Popis urobený: 17.1.2019
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002596 $a jazykoveda
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006545 $a terminológia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002598 $a jazyky cudzie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005738 $a slovenčina
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001521 $a cudzinci
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007044 $a vyučovanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003304 $a metódy
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004139 $a pedagogika
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001673 $a diagnostikácia
  675
   
  $a 8 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000386 $x Jazykoveda. Filológia. Literatúra
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0037227 $a Kvapil $b Roman $p EUBFAJKRS $4 070 $f 1971- $9 44 $r 2,77 $T Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0066366 $a Bačová $b Darina $4 070 $9 7 $r 0,43
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0057316 $a Csiba $b Karol $4 070 $9 7 $r 0,34
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0069414 $a Ilievová $b Zlata $4 070 $9 7 $r 0,43
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0057317 $a Píšová $b Janka $4 070 $9 7 $r 0,34
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0057022 $a Uličná $b Martina $p EUBFAJKRS $4 070 $f 1971- $9 14 $r 2,77 $T Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0073347 $a Vráblová $b Júlia $4 070 $9 14 $r 0,60
  702
  -1
  $3 eu_un_auth*p0038477 $a Spišiaková $b Mária $p EUBFAJKRS $4 675 $f 1973- $T Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ
  702
  -1
  $3 eu_un_auth*0073348 $a Karovičová $b Viera $4 675
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20190117 $g AACR2
  830
   
  $a Bačová D., Csiba K., Ilievová Z., Píšová J., Vráblová J. nie sú interní zamestnanci, nevakazujú sa na MŠ.