Number of the records: 1  

Promoting Media, Information and Reading Literacy Through a Business Communication E-Course

 1. SYS0252225
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20190819122923.8
  035
   
  $a 124387 $2 CREPC2
  100
   
  $a 20190319d2018łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a eng $d eng
  102
   
  $a CZ
  200
  1-
  $a Promoting Media, Information and Reading Literacy Through a Business Communication E-Course $f Zuzana Hrdličková
  301
   
  $a KEGA 015EU-4/2017
  321
   
  $a Registrovaný: Web of Science
  330
   
  $a Pojem gramotnosť. Gramotnosť ako zručnosti: čítanie, písanie, ústny prejav. Gramotnosť ako zručnosti umožňujúce prístup k znalostiam a informáciám. Gramotnosť ako proces učenia sa. Program na medzinárodné hodnotenie študentov PISA. Ťažkosti pri čítaní textov. Gramatika a nová slovná zásoba v obchodných textoch. E-learning ako metóda na komunikatívne učenie. E-learning a pravidelné e-testovanie na STU. E-learning na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity (FAJ EU). Kvantitatívny výskum na študentoch angličtiny na EU so zameraním sa na idiomatické výrazy obchodnej a všeobecnej angličtiny.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0256008 $1 010 $a 978-80-86302-83-6 $1 200 1 $a DisCo 2018: Overcoming the Challenges and Barriers in Open Education $e Proceedings of the 13th International Conference, Microsoft Prague, June 25 - 26, 2018 (Prague, Czech Republic) $f Editors: Jan Beseda, Lucie Rohlíková $g Reviewers: Dele Braimoh, Camacho Martí ... [et al.] $b elektronický zdroj $v Pp. 178-198 online $1 210 $a Prague $c Centre for Higher Education Studies $d 2018 $1 215 $a 445 s. online $1 702 1 $3 eu_un_auth*0026290 $a Beseda $b Jan $4 340 $1 702 1 $3 eu_un_auth*0057488 $a Rohlíková $b Lucie $4 340 $1 702 1 $3 eu_un_auth*0070195 $a Braimoh $b Dele $4 675 $1 702 1 $3 eu_un_auth*0075088 $a Martí $b Camacho $4 675 $1 710 12 $a DisCo 2018: Overcoming the Challenges and Barriers in Open Education $b International Conference $d 13. $e Prague, Czech Republic $f 25.-26.6.2018
  541
  1-
  $a Podporovanie mediálnej, informačnej a čitateľskej gramotnosti prostredníctvom elektronického kurzu Obchodná komunikácia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0058025 $a jazyk obchodný
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002598 $a jazyky cudzie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001113 $a angličtina
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007044 $a vyučovanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0002968 $a vzdelávanie elektronické
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0001594 $a vzdelávanie vysokoškolské
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006727 $a univerzity
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0011430 $a gramotnosť
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0011432 $a gramotnosť digitálna
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002808 $a komunikácia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006350 $a študenti
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0037744 $a zručnosti
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006942 $a vedomosti
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0012103 $a OECD
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0049707 $a Hrdličková $b Zuzana $p EUBFAJKAJ $4 070 $9 100 $f 1965- $T Katedra anglického jazyka FAJ
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20190319 $g AACR2
  830
   
  $a Vykazovanie: 2018 --> 2019. Autorka neakceptovala zníženú kategóriu, čakali sme na komplet zborník (s uvedenými recenzentmi).
  830
   
  $a Zborník: dostupný online až 06/2019. http://disconference.eu/cs/program/
  T85
   
  $x existuji fulltexy
Number of the records: 1