Number of the records: 1  

Pracovná zmluva a prístup k tvorbe jej obsahu

 1. SYS0252703
  LBL
   
  00000naa--22^^^^^---450-
  005
   
  20190401075406.9
  100
   
  $a 20190329ałłłłłłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Pracovná zmluva a prístup k tvorbe jej obsahu $f Ladislav Briestenský
  330
   
  $a Náležitosti pracovnej zmluvy obsiahnuté v zákone č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v Zákonníku práce a v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Praktické príklady z právnej praxe.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0252677 $1 011 $a 1337-7523 $1 200 1 $a Právo pre ROPO a obce v praxi $e mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce $v Roč. 12, č. 3 (2019), s. 15-20 $1 210 $a Bratislava $c Wolters Kluwer $d 2019
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007553 $a zmluvy pracovné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007394 $a zákony
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007390 $a zákonník občiansky
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003939 $a odmeňovanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007321 $a zamestnanci
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0035043 $a Briestenský $b Ladislav $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20190329 $g AACR2