Number of the records: 1  

Asertívne podmienená aktívna výučba

 1. SYS0254403
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20190613094047.6
  035
   
  $a 124277 $2 CREPC2
  100
   
  $a 20190530d2019łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Asertívne podmienená aktívna výučba $f Roman Kvapil
  330
   
  $a Teoretické vymedzenie problematiky. Charakteristické znaky asertivity. Agresívne, pasívne a asertívne správanie. Odporúčania pre pedagogickú prax.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0253776 $1 010 $a 978-80-972278-4-5 $1 200 1 $a Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie $e zborník vedeckých prác $f editor: Radoslav Štefančík $g recenzenti: Danuša Lišková, Irina Dulebová $b elektronický zdroj $v S. 85-96 CD-ROM $1 210 $a Trnava $c Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV $d 2019 $1 215 $a CD-ROM 248 s. [13,38 AH] $1 702 1 $3 eu_un_auth*0043592 $a Štefančík $b Radoslav $4 340 $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0048967 $a Lišková $b Danuša $4 675 $1 702 1 $3 eu_un_auth*0014867 $a Dulebová $b Irina $4 675
  541
  1-
  $a Assertively Conditioned Active Teaching
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007251 $a vzdelávanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007044 $a vyučovanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005919 $a správanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001144 $a asertivita
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006350 $a študenti
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006693 $a učitelia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007273 $a vzťahy medziľudské
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0037227 $a Kvapil $b Roman $p EUBFAJKRS $4 070 $9 100 $f 1971- $T Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20190530 $g AACR2