Number of the records: 1  

Procedurálny návrh verzus právo na udelenie slova

 1. SYS0254542
  LBL
   
  00000naa--22^^^^^---450-
  005
   
  20190604111735.8
  100
   
  $a 20190604a2019łłłłm--y0sloc0103----ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Procedurálny návrh verzus právo na udelenie slova $f Ladislav Briestenský
  330
   
  $a Pravidlá upravujúce priebeh a ukončenie diskusie na rokovaní obecného zastupiteľstva zákon neupravuje, preto je vhodné, že sa tým zaoberá rokovací poriadok. Obecné zastupiteľstvá si môžu schváliť v rokovacom poriadku svoje pravidlá. Ak sa pravidlo uplatní, ide o prejav vôle obecného zastupiteľstva.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0254458 $1 011 $a 1337-7523 $1 200 1 $a Právo pre ROPO a obce v praxi $e mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce $v Roč. 12, č. 5 (2019), s. 2-3 $1 210 $a Bratislava $c Wolters Kluwer $d 2019
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003042 $a legislatíva
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003764 $a obce
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002808 $a komunikácia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005620 $a samospráva
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007358 $a zastupiteľstvá obecné
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0035043 $a Briestenský $b Ladislav $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20190604 $g AACR2