Number of the records: 1  

dáta

 1. Subject h.dáta
  Subject h.data
  Eco-code681.3 - Stroje a zariadenia na spracovanie dát. Počítače
  Source of Data VerificationŽák Milan a kol. Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: Linde Praha, 2002, s. 176  : Obvykle používaný pojem informácia odkazuje k jej symbolickej podobe, teda k informácii, ktorá je vyjadrená pomocou znakov, ktorými bývajú slová určitého jazyka alebo číslice. Aby takáto informácia bola zdieľaná viacerými používateľmi, musí dodržiavať dohodnutú formu zápisu, ktorá spĺňa dohodnuté syntaktické (gramatické) pravidlá. K tomu, aby informácia získala zmysel a hodnotu, je nutné ju interpretovať, to znamená priradiť jej význam, ktorý spája sémantické (obsahové) a hodnotové (pragmatické) aspekty. Tie sú priraďované príjemcom dát na základe jeho znalostí a skúseností.
  Database250h - eco-index
  References (7) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (257) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (256) - ARTICLES
  (11) - ELECTRONIC RESOURCES
  (463) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1