Number of the records: 1  

likvidita podniku

 1. Subject h.likvidita podniku
  Subject h.company liquidity
  Eco-code658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  658.16 - Finančná reorganizácia
  Database250h - eco-index
  References (36) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (39) - ARTICLES
  (10) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1