Number of the records: 1  

prijímanie pracovníkov

 1. Subject h.prijímanie pracovníkov
  Subject h.recruitment of employees
  Eco-code331.108 - Personálna organizácia. Pracovný poriadok. Pracovná disciplína
  331.105.44 - Odbory
  349.2 - Pracovné právo
  Database250h - eco-index
  References (17) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (55) - ARTICLES
  (21) - BOOKS
  subject heading

  subject heading