Number of the records: 1  

reštrukturalizácia

 1. Subject h.reštrukturalizácia
  Subject h.restructuralization
  Eco-code330.341.4 - Štruktúrne zmeny
  Source of Data VerificationMilan Žák a kol. Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: Linde Praha, 2002, s. 659  : Zmena štruktúry určitého organizmu, či ide o národné hospodárstvo (hovoríme o makroekonomickej reštrukturalizácii a o zmene sektorovej, odvetvovej či odborovej štruktúry), alebo o podnik (hovoríme o mikroekonomickej reštrukturalizácii).
  Database250h - eco-index
  References (10) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (182) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (574) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (253) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1