Number of the records: 1  

spotreba

 1. Subject h.spotreba
  Subject h.consumption
  Eco-code330.567 - Použitie národného dôchodku. Spotreba
  Source of Data VerificationSamuelson Paul A., Nordhaus William D. Ekonómia, 16. vydanie, Bratislava: Vydavateľstvo Elita, 2000, s. 788  : V makroekonómii sa spotreba chápe ako celková suma spotrebných výdavkov jednotlivcov alebo krajiny za dané obdobie. Pojem spotreba by sa mal vzťahovať iba na také statky, ktoré sa v tomto období úplne spotrebujú, zužitkujú alebo "zjedia". V praxi však spotrebné výdavky zahŕňajú všetky nakúpené spotrebné statky, z ktorých mnohé majú životnosť oveľa dlhšiu, ako je sledované obdobie - napr. nábytok, odevy a autá.
  Database250h - eco-index
  References (312) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (432) - ARTICLES
  (4) - ELECTRONIC RESOURCES
  (775) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1