Number of the records: 1  

tržby

 1. Subject h.tržby
  Subject h.receipts
  Eco-code658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol. Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník, Bratislava: Sprint, 2002, s. 859  : Príjmi získané v hotovostnej alebo bezhotovostnej forme za realizované tovary a služby; časť podnikových výnosov, ktoré podnik získal predajom svojich výstupov (výrobkov, služieb), resp. predajom svojho majetku.
  Database250h - eco-index
  References (194) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (365) - ARTICLES
  (413) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1