Number of the records: 1  

udalosti poistné

 1. Subject h.udalosti poistné
  Subject h.insurance events
  Eco-code368 - Poisťovníctvo
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 338  : Udalosti, pri ktorých je poisťovňa povinná uhradiť vzniknutú škodu, pričom poistné riziko nastalo náhodne, je v poistnej zmluve bližšie určené a nie je z plnenia vylúčené. Škoda môže byť akákoľvek strata, škoda, ale aj dožitie sa určitého veku či úmrtie počas poistnej doby.
  Database250h - eco-index
  References (87) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (111) - ARTICLES
  (7) - BOOKS
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading