Number of the records: 1  

Finančné trhy

  1. 2008 ,Č. Marec 2008. Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický zdroj]. Bratislava : Derivát, 2008. ISSN 1336-5711.
    journal

    journal