Number of the records: 1  

Forum statisticum Slovacum

  1. 2009 ,č. 7. Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420. Available on Internet: ftp://193.87.31.84/0107792/fss0709.pdf [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    journal

    journal