Number of the records: 1  

MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie

  1. 2009 ,č. 23-24. MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    journal

    journal

Number of the records: 1