Number of the records: 1  

Vodcovstvo: vodcovia dokážu viac ako manažéri

  1. LJUDVIGOVÁ, Ivana. Vodcovstvo: vodcovia dokážu viac ako manažéri. In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1, s. [1-10].
    article

    article

Number of the records: 1