Number of the records: 1  

Regionální analýza produktivity práce

  1. STŘELEČEK, František - ZDENĚK, Radek - LOSOSOVÁ, Jana. Regionální analýza produktivity práce. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 1, s. 19-22. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0108923/Auspicia-1-2009.pdf>
    article

    article