Number of the records: 1  

Finančný manažér

  1. 2006 ,č. 1-4. Finančný manažér : štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2006. 4x ročne. ISSN 1335-5813 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    journal

    journal

Number of the records: 1