Number of the records: 1  

Jak přežít krizi a nepohřbít firemní kulturu

  1. ŠÍCHA, Jan. Jak přežít krizi a nepohřbít firemní kulturu. In Human resources management : odborný časopis pro řízení lidských zdrojů. - Praha : Economia, 2010. ISSN 1801-4690, leden - únor 2010, roč. 6, č. 1, s. 44-46.
    article

    article

Number of the records: 1