Number of the records: 1  

Problémy bytovej politiky v Slovenskej republike v etape ekonomizácie bývania (expertíza)

  1. ANTALOVÁ, Mária - BAROCHOVÁ, Zora. Problémy bytovej politiky v Slovenskej republike v etape ekonomizácie bývania (expertíza) : [záverečná správa]. Bratislava : Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce, 1992. 12 s.
    book

    book


Number of the records: 1