Number of the records: 1  

Cestujúci vlakom dostávajú čoraz lepšiu kvalitu za tú istú cenu

  1. FILIN, Juraj - ZERVAN, Miroslav. Cestujúci vlakom dostávajú čoraz lepšiu kvalitu za tú istú cenu : železnice aj v čase krízy investujú do modernizácie. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. Marec, s. 34-35. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0111511/GW-03-2010-nahlad-final.pdf>
    article

    article

Number of the records: 1