Number of the records: 1  

Národná značka, logo a slogan ako prvky prezentácie Slovenska v zahraničí

  1. RATKOVSKÁ, Gabriela. Národná značka, logo a slogan ako prvky prezentácie Slovenska v zahraničí. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 268-272. VEGA 1/4562/07.
    article

    article

Number of the records: 1