Number of the records: 1  

Novela zákona o audítoroch

  1. FABOVÁ, Zdenka. Novela zákona o audítoroch. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1335-0897, 2010, č. 8, s. 398-404.
    article

    article