Number of the records: 1  

Marketingová komunikácia ako súčasť podnikovej stratégie

  1. SZARKOVÁ, Miroslava. Marketingová komunikácia ako súčasť podnikovej stratégie. In (KO)MÉDIA : sborník konferenčních příspěvků ze 4. ročníku mezinárodní konference : Zlín, 21. - 22.10.2009. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2009. ISBN 978-80-7318-903-7, s. [1-5]. VEGA 1/4591/07.
    article

    article