Number of the records: 1  

Problematika ohodnocovania akcií pre potreby "squeeze out"

  1. HARUMOVÁ, Anna. Problematika ohodnocovania akcií pre potreby "squeeze out" : inauguračná prednáška : odbor inaurovania 3.3.13 Finančný manažment. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2010. 84 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-3041-5. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
    book

    book


Number of the records: 1