Number of the records: 1  

Zahraničný obchod medzi EÚ a krajinami SNŠ

  1. KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Zahraničný obchod medzi EÚ a krajinami SNŠ. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 278-282. VEGA 1/0184/08.
    article

    article