Number of the records: 1  

Stanovenie všeobecnej hodnoty pohľadávok - návrh novej legislatívnej úpravy

  1. KUBICA, Milan. Stanovenie všeobecnej hodnoty pohľadávok - návrh novej legislatívnej úpravy. In Aktuálne problémy ekonomických znaleckých odborov v praxi : zborník prednášok a príspevkov : 4. medzinárodná odborná konferencia : Bratislava, 23. september 2010. - Bratislava : Bratislavská Business School EU v Bratislave, 2010. ISBN 978-80-225-3017-0, [S. 1-5].
    article

    article

Number of the records: 1