Number of the records: 1  

Inovácie v období globálnej hospodárskej krízy

  1. LATTOVÁ, Dorota. Inovácie v období globálnej hospodárskej krízy. In MERKÚR 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 204-209.
    article

    article

Number of the records: 1