Number of the records: 1  

Ošiaľ sa skončil, späť k realite

  1. HALUZA, Ivan. Ošiaľ sa skončil, späť k realite. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2011. ISSN 1335-0684, 5. mája 2011, roč. 21, č. 18, s. XIV - XV.
    article

    article

Number of the records: 1