Number of the records: 1  

Vplyvy výdavky zamestnancov a študentov Ekonomickej univerzity na rozvoj regiónu

  1. KRUŽLIK, Martin. Vplyvy výdavky zamestnancov a študentov Ekonomickej univerzity na rozvoj regiónu : bakalárska práca. Škol. Jana Černá. Bratislava, 2010. 41 s.
    book

    book


Number of the records: 1